GAJ: Medewerker oogst- en landbouwmachines

This job is not active anymore.

Job Description

[Traduction française en bas de page.]

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een:
Medewerker oogst- en landbouwmachines | 38 uur | Merbes Sainte Marie, België

Word jij enthousiast van het besturen en onderhouden van onze grote landbouwmachines? En wil je in een team werken aan het machinaal zaaien en oogsten van (vollegronds-) groenten op het land? Dan ben jij de persoon die we zoeken!
In deze functie van medewerker oogst- en landbouwmachines ben je verantwoordelijk voor:
• Zaaien en oogsten van groenten met onze geautomatiseerde landbouwmachines;
• Dagelijks onderhoud verrichten aan de landbouwmachines;
• Transporteren van groenten en materialen op het land;
• Jaarlijks (groot) onderhoud van de landbouwmachines in de werkplaats.

Wat ga je doen?
Je gaat je bezighouden met het machinaal zaaien en oogsten van groenten op het land. Je controleert, signaleert en geeft door wat de kwaliteit van het gewas is om samen met je collega’s de beste kwaliteit te kunnen bereiken van de oogst en voor onze klanten. Je bedient onze oogst- en landbouwmachines en bent verantwoordelijk voor het goed functioneren van deze machines.
Het seizoen start in maart met het zaaien van de groenten. Dit seizoen gaat door met een piek in juli en augustus en eindigt in oktober. Tijdens het oogsten werk je op locaties in voornamelijk België, maar ook eventueel in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Hongarije of Spanje. Onze werkzaamheden zijn uiteraard afhankelijk van het klimaat- en weersomstandigheden.
Naast de werkzaamheden op de landbouwmachines, voer je ook je eigen dagelijkse onderhoud aan de machines uit. We beschikken over moderne en zelfgebouwde oogstmachines. Buiten het seizoen werk je in dagdienst samen met je collega’s in onze werkplaats te Merbes Sainte Marie aan het groot onderhoud van de landbouwmachines.

Wie ben je?
Je hebt een passie voor akkerbouw, landbouw, agrarisch werk of loonwerk en:
• Je hebt een B en/of T-rijbewijs;
• Je bent bekend met agrarische werkzaamheden;
• Je hebt technisch inzicht;
• Je hebt een mentaliteit van "aanpakken en samen de klus klaren";
• Je beheerst de Franse en de Nederlandse of Engelse taal.
We zoeken voor deze functie zowel ervaren als onervaren medewerkers. Ben je nog onervaren en wil je veel leren en jezelf snel ontwikkelen? Dan krijg je onder begeleiding van zeer ervaren collega’s bij ons een on-the-job opleiding, zodat je snel zelfstandig aan de slag kunt en veel praktijkervaring kunt opdoen.
We willen benadrukken dat we een seizoenbedrijf zijn, waarbij tijdens het oogstseizoen indien nodig ook in het weekend gewerkt wordt. De voorkeur gaat uit naar het houden van vakantie buiten het oogstseizoen.
Je competenties: flexibel, betrokken, gedreven, teamplayer en hands-on mentaliteit.

Wat bieden wij jou?
We starten met een contract voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Er is natuurlijk ruimte voor training, opleiding en ontwikkeling.
Voorwaarden volgens Paritair Comité – Groententeelt (145060). 152 verlofuren per jaar, bij een voltijd dienstverband (38u). Vakantieregeling volgens de wettelijke bepaling.

Pas jij binnen de bedrijfscultuur?
De organisatie staat de komende jaren in het teken van het leggen van de fundamenten, waarop we verder op kunnen professionaliseren. Je past bij dit bedrijf als je hieraan energiek mee wilt bouwen. Je gaat werken in een organisatie met de volgende kernwaarden: langdurige loyale relaties met alle belanghebbenden, deskundig en ultra nieuwsgierig naar groente, transparant en no waste. Verder hebben ze een no-nonsense werkomgeving met veel vrijheid. Ook hebben ze korte communicatielijnen en zeer betrokken collega’s, die met hart voor de zaak hard meewerken aan onze verdere groei.

Over het bedrijf
De opdrachtgever werkt samen met de natuur aan gezonde groenteproducten. De bedrijven zaaien, oogsten, verwerken en verkopen een grote variëteit aan groenteproducten op een duurzame manier. Geïnspireerd door de natuur, accepteren we geen verspilling. Ze gebruiken alle delen van onze groenten. Ze bewaken, hergebruiken en versterken onze natuurlijke bronnen door intensieve teeltbegeleiding.
Ze zijn gek op groenten. Daarom zoeken ze voortdurend innovatieve manieren om alles van de groenten te gebruiken.
Het bedrijf bestaat uit vier divisies, die zich met vollegrondsgroenten bezighouden. De divisies delen behalve groenten en kennis van groenten, ook een hoger doel met elkaar: zero waste. We willen niets verspillen en alles tot op de laatste druppel of vezel tot waarde brengen.


--- TEXTE FRANÇAIS ---

Vous êtes enthousiaste à l'idée de conduire et d'entretenir nos imposantes machines agricoles ? Et vous aimeriez travailler en équipe à récolter les légumes (de plein champ) ? Alors vous êtes la personne que nous recherchons !
Dans ce poste d'ouvrier de machines agricoles et de récolte, vous êtes responsable pour :
• Récolter des légumes avec nos machines agricoles automatisées ;
• Effectuer l'entretien quotidien des machines agricoles ;
• Transporter les légumes et les matériaux dans les champs ;
• Entretenir annuellement (maintenance majeure) les machines agricoles dans l'atelier.

Qu'allez-vous faire ?
Vous travaillez avec les machines à récolter des légumes dans les champs. Vous vérifiez, signalez et communiquez la qualité de la récolte afin d'obtenir, avec vos collègues, la meilleure qualité de récolte pour nos clients. Vous faites fonctionner nos machines agricoles et de récolte et êtes responsable du bon fonctionnement de ces machines.
La saison commence en juin avec la récolte de légumes. Cette saison se poursuit avec un pic en juillet et août et se termine fin octobre. Pendant la récolte, vous travaillerez dans des lieux situés principalement en Belgique et en France éventuellement aux Pays-Bas, en Allemagne, en Hongrie ou en Espagne. Nos activités dépendent bien sûr du climat et des conditions météorologiques.
En plus de travailler sur les machines agricoles, vous effectuez également votre propre maintenance au quotidien sur les machines. Nous disposons de machines à récolter modernes et construites par nous-mêmes. Pendant la basse saison, vous travaillez de jour avec vos collègues dans notre atelier de Merbes Sainte Marie à l’entretient majeur des machines agricoles.

Qui êtes-vous ?
Vous êtes passionné par les grandes cultures, l'agriculture, le travail agricole ou le salariat et :
• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire B si vous êtes né avant 1982 et du permis B et G si après 1982, le permis BE est un plus ;
• Vous êtes familier avec le travail agricole ;
• Vous avez une bonne compréhension de la technique ;
• Vous avez une mentalité de « travailler dur et faire le travail ensemble ».
• L’anglais et/ou le néerlandais est un gros atout pour communiquer avec vos collègues ;
Nous recherchons pour ce poste aussi bien des ouvriers expérimentés qu’inexpérimentés. Vous êtes inexpérimenté et vous voulez apprendre et vous développer rapidement ? Vous recevrez alors une formation sur le terrain, sous la supervision de collègues très expérimentés, afin que vous puissiez rapidement commencer à travailler de manière indépendante et acquérir une grande expérience pratique.
Nous tenons à souligner que nous sommes une entreprise saisonnière, c'est-à-dire que pendant la saison des récoltes, nous travaillons également le week-end si nécessaire. La préférence est donnée aux congés en dehors de la saison des récoltes.
Vos compétences : flexibilité, implication, motivation, esprit d'équipe et pratique.

Que vous offrons-nous ?
Nous commençons par un contrat d'un an avec la perspective d'un emploi permanent. Il y a bien sûr de la place pour la formation, l'éducation et le développement.
Nos salaires relèvent de la CCT 145060 du secteur de la vente en gros de fruits et légumes, avec une semaine de travail de 38 heures, un salaire pour mensuelle, 20 jours de vacances en cas d'emploi à temps plein et une indemnité de vacances ainsi qu’une prime de fin d’année, des chèques verts et des chèques repas.

Vous reconnaissez-vous dans notre culture d'entreprise ?
Dans les années à venir, notre organisation s'efforcera de jeter les bases sur lesquelles nous pourrons continuer à nous professionnaliser. Vous avez votre place chez nous si vous voulez y contribuer énergiquement. Vous travaillerez dans une organisation dont les valeurs fondamentales sont les suivantes : relations loyales et durables avec toutes les parties prenantes, expertise et curiosité extrême envers les légumes, transparence et absence de déchets. De plus, nous avons un environnement de travail qui n'est pas dénué de sens et qui offre beaucoup de liberté. Nous avons également des lignes de communication courtes et des collègues très engagés, qui travaillent dur et avec cœur à notre croissance.

À propos de l’entreprise
Compagnie travaille avec la nature pour produire des produits végétaux sains. Nos entreprises sèment, récoltent, transforment et vendent une grande variété de légumes de manière durable. Inspirés par la nature, nous n'acceptons pas les déchets. Nous utilisons toutes les parties de nos légumes. Nous surveillons, réutilisons et renforçons nos ressources naturelles par des conseils de culture intensive.
Nous aimons les légumes. C'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d'utiliser tout ce que nous offrent les légumes.
Compagnie se compose de quatre divisions qui se concentrent sur les légumes de plein champ. Outre les légumes et la connaissance des légumes, les divisions partagent également un objectif plus élevé : le zéro déchet. Nous ne voulons rien gaspiller et nous valorisons tout jusqu'à la dernière goutte ou fibre.

Impressions

Share this job

Apply for this job

Company information

Recruitment for agricultural jobs worldwide


Sector

Arable

Country

Belgium

Job Type

Permanent Job


Period

April 2021 - ...


Location

Merbes Sainte Marie


 

Latest Jobs